Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald

Väikehange “Omanikujärelevalve teenus kunstlume tootmiseks veetorustiku rajamisel”

Sihtasutus Põhja-Läänemaa Turismi- ja Tervisespordi Halduskeskus kutsub Teid esitama
pakkumust väikehankes „Omanikujärelevalve teenus kunstlume tootmiseks veetorustiku
rajamisel” vastavalt „Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse kunstliku lume tootmise
süsteem põhiprojekt köide F”, mis on kättesaadavad Sihtasutus Põhja-Läänemaa Turismi- ja
Tervisespordi Halduskeskus veebist
Hankedokumendid: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1615662/general-info
Pakkumuse esitamise tähtaeg 25.10.2019 kell 13.00.
Lisainfo: Tiiu Hellerma tiiu@hellerma.ee dokumendid