Partnerid

PDF Prindi Saada link

Olulisemad projektis osalevad koostööpartnerid:

SA Eesti Terviserajad – koostööpartner (koostööleping, projekti mõistes omafinantseeringu täitja, kaasas organisatsiooni CV) ja nõuandja keskuse sportlikuma osa loomiseks, koostöö liikumis-ja suusaradade rajamisel, finantstoetus;

Kultuuriministeerium - toetaja ja tunnistab Paliveret prioriteetse tervisekeskusena Läänemaal, finantstoetus, ideeline tugi (kinnituskiri, projekti mõistes omafinantseeringu täitja);

Lääne-Nigula Vallavalitsus – koostööpartner, rahaline toetus (koostööleping, projekti mõistes omafinantseeringu täitja), keskuse aktiivse käivitamiseni halduskuludeks toetus; koostöö harrastusspordiürituste läbivimisel;

 

Projektis osalevad koostööpartnerid/toetajad:

Est-Trans Kaubaveod AS - mitteabikõlbulike kulude rahastaja, idee toetaja, vajadusel masinapargi abi;

Lääne Maavalitsus – (toetuskiri) rahaline toetus, inimesed-eestvedajad;

Eesti Olümpiakomitee –  (toetuskiri) ideeline toetus, keskuse valmides koostöö seminaride ja koolotuste korraldamaisel

MTÜ Läänemaa Omavalitsuste Liit – (mitterahaline koostööleping) osaleb projekti väljaehitamisel ja teenuste arendamisel (Haapsalu linn, Martna vald, Kullamaa vald, Risti vald), tunnustab keskuse arendamist prioriteetsena Läänemaal (eelnevate aastate toetus 200 000 kr);

MTÜ Läänemaa Turism – (koostööleping) vastavalt 15.07.2009 allkirjastatud koostöömemorandumile, kus pooled avaldasid valmisolekut koostööks ühiste tegevuste korraldamisel, ühiste huvide väljaselgitamisel ja kaitsmisel, ning on valmis turismialaseks infovahetuseks. Interaktiivse infopunkti rajamine Palivere TTSK-sse ilma rahaliste kohustusteta LT poolt, koostööpartner;

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus – (toetuskiri) koostöö liikumispuudega inimestele motivatsioonipakettide koostamisel, ideeline toetus puudega inimeste vaba aja veetmise mitmekesistamisele;

Eesti Invaspordi Liit – (toetuskiri) ideeline tugi invaspordi võimaluste mitmekesistamisel, keskuse valmides koostöö erinevate ürituste osas;

RMK Läänemaa metskond – koostöö radade väljaarendamisel ja ettevalmistustööde teostamisel;

Suusaklubi Sula – koostööpartner, (koostööleping) harrastusspordiürituste korraldamine aastaringselt, treeninggrupid suusatamises, radade hooldus suusaklubile kuuluvate masinatega , partner toetuste taotlemisel erinevatest fondidest, talgutööde korraldamine liikumisradade korrastamiseks;

Jalgrattaklubi Paralepa – (koostööleping), ühiste ürituste korraldamine, noorte liikumisharrastuse parandamine;

Orienteerumisklubi Okas – (koostööleping) koostööpartner orienteerumis- ja harrastusspordi ürituste korraldamisel ja abi vahendite muretsemiseks erinevatest fondidest, piirkonna orienteerumiskaartide väljaandmine, talgutööde initsiaator liikumisradade korrastamiseks;

MTÜ Noorte vaba aeg ( sh Läänemaa Noortekogu) – (toetuskiri) noorteprojektide läbiviimine (sh rahvusvahelised projektid Euroopa Noored Büroo poolt rahastatavad) mitterahalise abitööjõu korraldamine talguteks ja lihtsamateks töödeks;

Läänemaa Arenduskeskus – (toetuskiri) ideeline tugi  ja nõustamine

Spordiliit Läänela (spordiklubide katusorganisatsioon) – (koostööleping) ideeline toetaja, spordiliidu poolt läbi ürituste eelarve rahaline sissetulek;

Läänemaa Koolispordi Liit – (toetuskiri) ideeline toetaja, koolispordi ürituste läbiviija (suusatamine, orienteerumine, grossijooks)

MTÜ Läänemaa Skautide Malev – tulevane seiklusradade ja ronimisseina haldaja, noorteüritused, rahvusvaheline suhtlus (turism)

Palivere spordiklubi – kohalik ideeline toetaja, ürituste korraldaja;

Taebla valla spordiklubid – ürituste tugi, ideeline toetus;

Kestvuspiut OÜ – puidujäätmed rajakatteks;

Harjase OÜ - Palivere TTSK kelgunõlv 2011 november

 

Talgutel osalejad:

31.oktoober 2009

17. oktoober 2010

21.november 2010

AITÄH!

 

Viimati uuendatud Esmaspäev, 09 November 2015 10:52