Palivere Turismi- ja Tervisekeskuse rajamise mõte hakkab teoks saama

PDF Prindi Saada link

SA Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus esitas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele projektitaotluse „Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse arendamine“.

Juba 2005. aastast alates on toimunud hulga ettevalmistusi selleks, et ka Läänemaale rajada korralik tervisespordikeskus ja parendada liikumisrajad.Nüüd on seis sealmaal, et on vaja ehitustöödega alustada ja seda juba käesoleva aasta sügisest.

Palivere TTSK väljaarendamine annab panuse puuetega inimeste sportimise võimalustesse. Seda enam, et Haapsalul ja tema lähipiirkonnal (sh rajataval Palivere TTSK-s) on suur potentsiaal puudega inimeste sportlike suurürituste korraldamiseks ja kogemused puudega inimeste eest hoolitsemisel.

Paraku puudub võimalus looduses midagi teha selleks kohandatud keskkonnas väljaspool linnakeskkonda. Tähtis on arvestada puudega inimeste sportimisvõimaluste infrastruktuuri loomisel ka vabas õhus liikumise aladega. Palivere TTSK eesmärgiks on teha koostööd erinevate taastusravikeskustega, et luua puuetega inimestele paremad võimalused  rehabiliteerimiseks. Läbi rekreatiivsete tegevuste annab projekt lisaväärtust puuetega inimeste vaba aja võimaluste mitmekesistamisele ja aitab pakkuda kvaliteetset ja konkurentsivõimelist taastusravi teenust puuetega inimeste maksimaalse iseseisvuse saavutamiseks ja ühiskonda integreerimiseks. Koostöö saab toimuma Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskusega ja Eesti Invaspordi Liiduga. Huvi ja toetust on näidanud ka Palivere Laste- ja Noortekodu spordiõpetajad.

Pikajalamäel Paliveres on küll olemas erineva pikkusega valgustamata liikumisrajad, piknikuplatsid, läheduses on matkarajad,  kuid see on ebapiisav arvestades piirkonna looduslikke võimalusi, ressursse ja kompetentsi.

Esimese etapi kogumaht on üle 25 miljoni krooni. Omafinantseering kaetakse koostööpartnerite Kultuuriministeeriumi, Taebla Vallavalitsuse, Sihtasutuse Eesti Terviserajad kaasabil. Arendusprojekti esimese etapi sisse mahuvad teenindushoone (ilma majutuse osata), mäekeskus koos lumelaua, kelgu- ja lumerõngarajaga, staadion spordimängude korraldamiseks, valgustatud suusa- ja liikumisrada, valgustatud asfaltkattega terviserada ja keskuse juurdepääsutee ja parklad.

Kusagil Eestis (va Tehvandi) pole aga sellist vaateplatvormi – suusahüppemäe konstruktsioonil on see vaatamisväärsus omaette. Tulevikuarenduses siiski otsitakse vahendeid ka hüppemäe rakendamiseks ja kohtunike torni rajamiseks. Projektiga muretsetakse ka vajaminevat tehnikat suusa- ja liikumisradade hooldamiseks ning spordiinventari laenutamiseks (sh liikumispuudega inimestele suusakelgud, millele suvehooajal saab rullikud alla panna) ja rajatakse kunstlume tootmise võimalus.

Kindlasti ei tasu arvata, et Keskuse valmides rõhk talveajale jääb. Tegevuste võimalusi saab seal ka kevadest sügiseni palju olema.

Keskuse valgustatud suusarajal saab aga suusatada lume olemasolul juba eeloleval talvel. Rajatava keskuse elektrienergiaga varustamiseks rajatav alajaam valmib sügiseks. Selleks saadi toetust Leader programmist. Valgustatud suusarada pikkusega 1,4 km on kavandatud rajada eelseisvaks talve perioodiks ja aitab ehitada SA Eesti Terviserajad.

Vaateplatvorm

Esiplaanil eriline vaateplatvorm (3D autorid Mehis Küla ja Mihkel Pulst)

Ülle Lass
SA Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordi-
objektide Halduskeskus
juhatuse liige

Mati Kallemets
Palivere projekti sisuline nõustaja

Viimati uuendatud Laupäev, 13 November 2010 09:29
 

Telli uudisvoog Facebook

Toeta keskuse arengut

Toetuskonto: Swedbank 221045681218

Saaja nimi: SA Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus

Selgitusse märkida: Palivere TTSK toetuseks

Lumeinfo

Palivere lumeinfo

Rajaplaanid

Radade skeem - stend

1 km rada

2 km rada

3 km rada

5 km rada

Valgustatud rada

Seotud

Läänemaa Tervisetee

Suusaklubi Sula

Läänemaa Orienteerumisklubi Okas

Kodukant Läänemaa

Leader/PRIA

Logod