Suusasõpradel on põhjust lund oodata

PDF Prindi Saada link

Lehte Ilves
See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Suusasõpradel on põhjust lund oodata, sest Palivere terviseradadel on sel suvel ja sügisel kõvasti tööd tehtud.
Läinud nädalal lõppesid suured mullatööd. Suusarajalt on eemaldatud  puid ja põõsaid, mis suusaraja laskumisnõlvadel võisid suusatajale ohtlikuks saada. Mullatööga välja tulnud kividest on tehtud kunstmäed, üks mägede kaskaad on 200 m.


Aitäh sponsoritele! Ehitaja Harjase OÜ.

Täiesti uus vaade avaneb kelgumäelt. Varem oli seal puude vahel vaid kitsas rada, mis oli raja äärsete puude tõttu lausa ohtlik ning nii mõnigi kelk on purunenud vastu puid sõites, mida saab kevadeti näha metsalust kelguriismetest koristades. Nüüd on terve nõlv lage, valminud on kelgu– ja lumelauanõlv mõõtmetega 10 x 130 m ja 8 x 130 m ja metsa äär on kaitsud piisava kõrguse pinnasevalliga vältimaks lumelaua või kelguga vastu puid sõitu. Plaanime lähiajal mäekeskuse lumelaua- ja kelgunõlva kasutamiseks valgustuse paigaldamist maksumusega ca 2500 €, milleks loodame sponsorite ja omavalitsuste toetusele.

Lisandunud on täiesti uus 300 m pikkune rajalõik, mis võimaldab suusaradade kasutamist projektiga kavandatud mahus.

Valgustatud suusarajalt koristati kive ja kände, rajalõik Pikajala tänava kõrval laiendati ja profileeriti. Tänavu jaanuaris avatud valgustatud suusa- ja liikumisrada võimaldab tervise- ning harrastusspordiga tegeleda peale tööaega pimedal ajal, mis kestab alates novembrist kuni märtsi lõpuni. Rajatava tervisekeskuse elektriga kindlustamiseks rajatud alajaam võimaldab esialgu liikumis- ja suusaraja, mäekeskuse valgustamist ning mitmesuguste spordiürituste kindlustamist elektrivooluga.

Stardiplats ja parkla on turvatud videovalvega, et kindlustada rajatud alajaama seadmete ja muu vara säilimise.


Parkla juurde on paigutatud infostend, sissesõiduteele ja rajale viidad, mis annavad annavad külastajatele infot radade iseloomu, pikkuse ja raskusastme kohta ning võimaldab igaühel valida vastavalt võimetele ja oskustele vastava suusaraja. Kelgumäe juurde parkimisplatsile viib uus kruusakattega tee, samuti selle sügise töö. Parkla juures on ka piknikukoht.

Tänavused tööd on läinud maksma 21 000 eurot, aga üldse on Palivere tervisekeskuse rajamiseks aastatega kulunud 256 000 eurot ehk 4 mln kr. „Koos tervisekeskuse teenindushoone ja sportimisobjektide projekteerimisega,” täpsustas Lass.

Väga palju on tehtud vabatahtlikku tööd ja ainult 2010. aastal tehti vabatahtlike abiliste poolt üle 1000 töötunni. Uude laiendatud parklasse võib mahutada sadakond autot, hindas suusaklubi Sula juht Juhan Lukk, kes veedabki oma tööst vaba aja terviserajal. Paneb viitasid üles, kõpitseb siit ja sealt. Talvel hoolitseb, et rajad oleksid korralikult hooldatud. Tasuta, sest sihtasutusel palgalisi töötajaid ei ole. „Suvel oli siin 200 inimest, kõik autod mahtusid ära,” meenutas Lukk suvist suurüritust Marimetsa Kapp.

„Lumi võib tulla, suur töö on tehtud,” ütles Lukk rahulolevalt. Ülle Lassi süda siiski muretseb, sest töö käis osaliselt tuleva aasta
raha arvelt. „Meil on vaja töö ära teha, enne kui lumi maha tuleb,” ütles Ülle Lass väga tõsiselt, iga sõna rõhutades. „Võtame endale suure riski, aga
loodetavasti kultuuriministeerium annab meile raha.”

Lääne maavalistuses töötava Ülle Lassi ametijuhend ütleb, et ta peab arendama liikumisharrastust, mis aga ei tähenda ühe ambitsioonikate plaanidega sihtasutuse juhtimist. „Olen suusatamisega tegelenud ja et ma neisse tegemistesse olen sattunud, ei saa enam ree pealt välja,” naeris Lass.

„Nüüd on see aeg käes, et iga päev peab inimene kohapeal olema,” ei tee Ülle Lass kiidujuttu kuulma. Et terviseradade halduskulu ei ole kuskilt
võtta, tuleb omavalitsusliidult abi paluda, arutles Lass kuuldavalt. Kultuuriministeeriumi eraldatud vahendeid palgaks kulutada ei või. Taebla vald toetab
küll rahaga, aga tema annaks selle projektide omaosaluse katteks. „Vald maksab nagunii juba elektri eest, lükkab talvel tee lahti, katab prügiveo kulud” kiitis Lass.

Talviti on Palivere suusa- ja kelgunõlvadel pooled inimesed Haapsalust. Paliveres käib rahvast Tallinnast, Raplast, Märjamaalt ja Pärnustki. „Siin saab igaüks rahulikult sõita,” lisas Lukk.

Järgmise aasta plaanid

„Raha otsida,” tuleb Lassilt kiire vastus järgmise aasta plaanide kohta.
Esimesena nimetas ta rajahooldusmasinat, mis võimaldaks tunduvalt parandada radade kvaliteeti kuna kinnisõidetud lume korral pole olemasoleva omavalmistatud jäljepressiga võimalik suusarada üldse pressida või hooldada. Lumesaani taha oleks vaja kvaliteetset suusajälje pressi, mis freesiks kinnisõidetud või külmunud lume ja pressiks uue kvaliteetse klassikajälje. Kõige suuremad pretensioonid ja nurinad olid mõõdunud talvel keskuse külastajatel suusaradade hoolduse kvaliteedile ja järjepidevusele, sest külastajate arvu kasv eeldab liikumisradade hoolduse järjepidevust ja seda pole võimalik teha ühiskondlikus korras. Kuni keskuse ehitamiseks raha ei ole, oleks vaja üht mjakest, milles saaks pakkuda suusamäärmist ja -laenutust, sooja teed ja pisut soojemat kohta, et riideid vahetada.

Mäenõlval puude vahel looklev punane keskusehoone on esialgu vaid paberil. Kui Euroopa Liit rahakraane kinni ei keera, loodab Lass toetust saada programmist, mis avaneb 2014 ja kestab 2020. aastani.

Tervisekeskus võinuks külastajate tarvis juba valmis olla, kuid kuna rajatav keskus asub Natura 2000 kaitsealal. See eeldas enne keskuse detailplaneeringu kehtestamist strateegilise keskkonnamõju hindamist (SKMH) ja aruande koostamist, mille käigus teostati ekspertide poolt piirkonna kolme erineva valdkonna hindamist - piirkonna taimestiku inventuur, selgitamaks kaitsealuste taimede liike ja levikuala, kaitsealuste selgrootute putukaliste sh ka liblikate liikide uuring ja uuriti piirkonna hüdrogeoloogiat. SKMH aruande koostamise käigus hinnati rajatavate liikumsradade, sportimisobjektide ja ehitiste mõju ümbritsevale looduskeskkonnale ja eriti kaitsealusele sürjametsale. Koostatud Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse SKMH aruandele tuli saada keskkonnameti heakskiit ja heakskiidu saamikseks tuli teha keskuse detailplaneeringus viiel korral sisulisi muudatusi, mis nõudsid täiendavat aega ja finantsvahendeid.

Palivere tervisekeskus on nüüd Läänemaa prioriteet nagu Jõulumaa pärnakaile. See tähendab, et igas maakonnas rahastab kultuuriministeerium ühe tervisekeskuse arendamist. Varem oli Lääne maakonna prioriteet Tuksi, aga siis otsustas omavalitsusliit, et Paliverel arendamisel on suurem potentsiaal.  Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskus soovib pakkuda külastajatele aastaringset tegevust. 

Viie omavalitsuse asutatud SA Põhja–Läänemaa Turismi– ja Spordiobjektide Halduskeskuse arendusprojekti esimese etapi moodustavad teenindushoone (majutuseta), mäekeskus koos lumelaua, kelgu– ja lumerõngarajaga, staadion spordimängude tarvis, valgustatud suusa– ja liikumisrada, ning asfaltkattega terviserada, juurdepääsutee ja parklad.

Vaata ka pildikogu

Teksti täiendanud Mati Kallemets
Pildid Mati Kallemets ja Ülle Lass

Viimati uuendatud Laupäev, 19 November 2011 22:14
 

Telli uudisvoog Facebook

Toeta keskuse arengut

Toetuskonto: Swedbank 221045681218

Saaja nimi: SA Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus

Selgitusse märkida: Palivere TTSK toetuseks

Lumeinfo

Palivere lumeinfo

Rajaplaanid

Radade skeem - stend

1 km rada

2 km rada

3 km rada

5 km rada

Valgustatud rada

Seotud

Läänemaa Tervisetee

Suusaklubi Sula

Läänemaa Orienteerumisklubi Okas

Kodukant Läänemaa

Leader/PRIA

Logod