Uue Lääne-Nigula valla kogukond näitas jõudu Palivere talgupäeval

PDF Prindi Saada link

Ligi poolsada talgulist kogunesid Paliveres Pikajalamäel pühapäeva hommikupoolikul traditsioonilistele iga sügisestele talgutöödele, et korrastada ning ettevalmistada liikumis- ja suusarajad talveperioodiks. Talgutele oli kutsutud Lääne-Nigula vallavolikogusse kandideerijad valimisliitudest ja erakondadest ning harrastusspordiga tegelejaid. Talgulisi saabus Orult, Ristilt, Taeblast, Võntkülast, Haapsalust ja pooled talgulised Paliverest. Talgulised jagunesid töörühmadeks, kelle tööks oli raiejäätmete ja hakkepuidu rajale vedu või suusaraja tasandamine peale mullatöid või kelgu- ja lumelauanõlvadelt suusaraja äärtelt pealtungiva võsa trimmerdamine. Raiejäätmete vedu mõõda nõlva üles-alla on nagu hea trenni eest.

Mõneti kippus takerduma hakkepuidu kohalevedu, kuid väikese viivituse järel oli Lauri esimese koormaga kohal. Kiiresti organiseeriti kohale Marguse ja Juhani poolt minikopp-laadur, mis kiirendas oluliselt hakkepuidu laialivedu, milleks sobis suurepäraselt LEADER projekti toel hangitud treiler ATV haakes ja rajameister Juhaniga roolis. Rajale veetud hakkepuit tasandati ja siluti nobedasti  rehadega. Peagi oli Lauri kohal järgmise hakkepuidu koormaga ja tööjärg uuel rajalõigul võis alata. Talgulistele serveeriti Silvi poolt talgusupp ja peale lõunat jätkus talgutöö endise hooga. Kolmas hakkepuidu koorma kohalevedu takerdus vihmamärjal pinnaseteel ja appikutsutud Lembit Leppmaa traktoriga siiski kohale vedas ning kiiresti talguliste poolt rajale veeti.

Talguliste tööga sai korrastatud 750 m suusarada, mis kaeti raiejäätmete ja veeti suusarajale puidujäätmeid üle 70 m3. Trimmertati kelgu- ja lumelauanõlvad ning puhastati võsast suusaraja servad. Tasandati labitate ja rehadega ebatasased rajalõigud. Tuhat tänu kõigile ligi 40 talgul osalejale, nii väikestel kui suurtele.

Tänud Lääne-Nigula vallavolikogu Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kandidaatidele riigikogu liikmele Neeme Suurele Ristilt, Lauri Lilleoksale ja perekond Loorensile Orult,  perekond Lillepeale Võntkülast, Aili Heinale Kirimäelt ja ning VL Tasakaal kandidaat Margus Ojamäele, kes tõestasid oma valimislubaduste täitmist ka tegudega ja aitasid ühendada uue Lääne-Nigula valla kogukondi ühise eesmärgi Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse arendamise nimel. Tänud tervise- ja harrastusspordiga tegelejaile SK Sula, SK Palivere; JK Paralepa ja paljudele teistele abilistele ning ootame kõiki järgnevatele talgupäevadel Pikajalamäel.

Esmaspäeval 28. oktoobril alustasid Eltel Networks Eesti AS Lääne osakonna töömehed kelgu- ja lumelauanõlvadele valgustusmastide paigaldamist, kuid seoses tormikahjude likvideerimse tõttu jätkuvad tööd järgmisel nädalal. Augusti kuu äike on rikkunud osaliselt rajavalgustuse, mis saab korda järgmise nädala jooksul. Talgutööd jätkuvad Palivere liikumis- ja suusaradadel pühapäeval 10. novembril.

Viimati uuendatud Esmaspäev, 09 Detsember 2013 16:40
 

Telli uudisvoog Facebook

Toeta keskuse arengut

Toetuskonto: Swedbank 221045681218

Saaja nimi: SA Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus

Selgitusse märkida: Palivere TTSK toetuseks

Lumeinfo

Palivere lumeinfo

Rajaplaanid

Radade skeem - stend

1 km rada

2 km rada

3 km rada

5 km rada

Valgustatud rada

Seotud

Läänemaa Tervisetee

Suusaklubi Sula

Läänemaa Orienteerumisklubi Okas

Kodukant Läänemaa

Leader/PRIA

Logod