Palivere Turismi- ja Tervisespordikeksuse arendusplaanid said uuendatud

PDF Prindi Saada link

Lääne-Eestis on keskmiselt vähem terviseradasid ja harrastusspordi viljelemiseks sobivat väljaarendatud keskkonda, Läänemaal on Palivere ainuke terviklikult arendatav tervise- ja harrastusspordi ning rekreatsioonikeskus.

Aastatepikkune arendustegevus on andnud kogemusi ja tulemusi, olemas on olnud eestvedajad, olemas mitmedki eelprojektid. Edukaks konkureerimiseks Eesti tervisespordi, aktiivse puhkuse  ja turismiteenuste turul on Palivere keskuses vajalik pakkuda terviklikku kvaliteetset ja sihtgruppide vajadustega sisuliselt arvestavaid teenuseid, mis tagaks elamusliku külastuse ja külastaja heaolu tervikliku külastusteekonna ulatuses.

Olukord  tingis vajaduse uuendada arengukava ja siin tuli appi BDA Consulting. Üheskoos arendajate, sidusorganisatsioonide, kohalike omavalitsuste ja teenuse kasutajatega vaagiti hetkeolukorda ja võimalusi ning lepiti kokku arenguvisioon, eesmärgid, sihtgrupid ning vastav tegevuskava.

Üsna kindlasti võib väita, et osalejate arusaamised ühtlustusid oluliselt ning ühiselt, kokkuleppeliselt ja ühtmoodi eesmärke ning partnerite rolli mõistes on loodud vägagi oluline eeldus selleks, et plaanitu ka teostatud saaks.

 

 

Telli uudisvoog Facebook

Toeta keskuse arengut

Toetuskonto: Swedbank 221045681218

Saaja nimi: SA Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus

Selgitusse märkida: Palivere TTSK toetuseks

Lumeinfo

Palivere lumeinfo

Rajaplaanid

Radade skeem - stend

1 km rada

2 km rada

3 km rada

5 km rada

Valgustatud rada

Seotud

Läänemaa Tervisetee

Suusaklubi Sula

Läänemaa Orienteerumisklubi Okas

Kodukant Läänemaa

Leader/PRIA

Logod