Scroll Top

Hanketeade

Sihtasutus Põhja-Läänemaa Turismi- ja Tervisespordi Halduskeskus kutsub Teid esitama pakkumust väikehankesOmanikujärelevalve teenus Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse lumepargi ehitustöödel”. (Hanke viitenumber 253173).

Töö sisaldab ehituse omanikujärelvalve teenust Läänemaa Palivere lumepargi kelgunõlva ehitustööde I etapp vastavalt Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse mäekeskuse laskumisnõlvade vertikaalplaneerimine ja asendiplaan” eelprojekt töö nr 844. Materjal

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: mati.kallemets@gmail.com Pakkumuse esitamise tähtaeg 22.08.2022 kell 13.00.

Lisainfo: Mati Kallemets mati.kallemets@gmail.com