Scroll Top

Hanketeade

Sihtasutus Põhja-Läänemaa Turismi- ja  Spordiobjektide Halduskeskus kutsub Teid esitama pakkumust väikehankele nr 254484 „Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse madalseiklusraja projekteerimine ja ehitamine”.

Käesoleva hanke objektiks on madalseiklusraja (20 erinevat elementi sh kaks trosslaskumist ja üks tasakaalulint) ehitamine ning ehitusloa saamiseks eelprojekti koostamine hanke alusdokumentides toodud mahtudes.

Madalseiklusrada rajatakse SA Põhja-Läänema Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskuse poolt arendatava Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse LEADER meede 2 projekti ,,Uudsed sportimis- ja vabaaja teenused Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuses“ raames.

Madalseiklusraja asukoha aadress: Spordikeskuse, Mäepealse tee, Allikmaa küla, Lääne-Nigula vald.

Hankedokumendid asuvad: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4944520/notices/notice/3219342/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20.09.2022 kell 13:00. Objektiga on võimalik tutvuda reedel 09.09.2022 kell 11:00.

Lisainfo: mati.kallemets@gmail.com
Mob: 5052565