Scroll Top

Hankekutse

Hankekutse

Sihtasutus Põhja-Läänemaa Turismi- ja  Spordiobjektide Halduskeskus kutsub Teid esitama pakkumust hankele viitenumber 261965 „Olme- ja teenindushoone ehitamine”.

Käesoleva hanke objektiks on  olme- ja teenidushoone ehitamine Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskusele.

Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse olme- ja teenindushoone ehitatakse Kultuuriministeeriumi „Regionaalsete tervisespordikeskuste olme- ja teenindushoonete rajamise toetuste” taotlusvooru finantseerimisel.

Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse olme- ja teenindushoone asukoha aadress: Spordikeskuse, Mäepealse tee, Allikmaa küla, Lääne-Nigula vald.

Hankedokumendid asuvad:  https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5665960/notices/notice/3551222/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.05.2023 kell 11:00.

Lisainfo:  Mati.Kallemets@gmail.com ja Taivo.Kaus@laanenigula.ee
Mob: 5052565 ja 5127342