Scroll Top

Hanketeade

Sihtasutus Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus kutsub Teid esitama pakkumust lihthankes „Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse lumepargi ehitustööd” (Hanke viitenumber 253173). Töö sisaldab Läänemaa Palivere lumepargi kelgunõlva ehitustööd I etapp vastavalt „Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse mäekeskuse laskumisnõlvade vertikaalplaneerimine ja asendiplaan” eelprojekt töö nr 844.
Link hanketeatele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4819780/notices/notice/3156442/general-info
Pakkumuse esitamise tähtaeg 22.08.2022 kell 11.00. Objektiga on võimalik tutvuda reedel 12.08.2022 kell 11:00 või esmaspäeval 15.08.2022 kell 11:00.
Lisainfo: mati.kallemets@gmail.com